Végrehajtási jog


követeléskezelés, tartozásrendezés, fizetési meghagyás, végrehajtás

Követeléskezelés, tartozásrendezés, fizetési meghagyás, végrehajtás

Jogi úton a követelések behajtása alapvetően az ügyvédi felszólító levél megküldésével kezdődik. Az ügyvéd a követelés pontos adatai és az azt alátámasztó bizonyítékok (pl. szerződés, számlák) birtokában készíti el a felszólítást, melyet postáz az adós részére. Az ügyvédi fizetési felszólítás megküldése van, amikor már elegendő ahhoz, hogy az adós kiegyenlítse a tartozását. Amennyiben erre mégsem kerülne sor, úgy lehetőség nyílik a fizetési meghagyásos eljárás vagy peres eljárás kezdeményezésére.

Eladósodott? Hitele van? Fizetési meghagyást vagy végrehajtást indítottak Önnel szemben? Keressen bizalommal!

A fizetési meghagyás (a továbbiakban: Fmh.) és végrehajtás (a továbbiakban: Vh.)

A 2009. évi L. törvény rendelkezik a fizetési meghagyásos eljárásról. A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás; a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Ha a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul a követelés és lejárt – feltéve, hogy nem tartozik a kizárt esetek közé –, akár néhány héten belül pénzéhez juthat ezzel az eljárással. Kérelmet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha az Fmhtv. 10. § (3) bekezdése alapján beadványához papíralapú mellékletet csatol. A kérelem benyújtásakor köteles megfizetni a jogosult az eljárás díjat, melynek mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 8.000 forint, illetve annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300.000 forint. Az eljáró közjegyző az elektronikus úton előterjesztett kérelmet 3 munkanapon belül bocsátja ki, a papíralapon vagy szóban előterjesztett kérelem alapján a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül. A fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik, amennyiben arra a kötelezett nem nyilatkozik, illetve elismeri azt. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében. Ha a kötelezett a jogosult követelését nem ismeri el és a meghatározott időn belül azaz 15 napon belül ellentmond, az eljárás az ellentmondással érintett részben perré alakul. Ekkor az eljárás bíróságon folyik tovább. Abban az esetben amikor a fizetési meghagyás – legalább részben – jogerőre emelkedett, akkor a jogosult kérheti annak végrehajtását annál a közjegyzőnél, akinél jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás.

A végrehajtás elrendelése is díjköteles. Ezt az összeget akár csak az Fmh-nál szintén az előterjesztésekor köteles megfizetni a végrehajtást kérő. Mértéke a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 1%-a, minimum 8.000 forint, de maximum 150.000 forint. Ez azonban csak a végrehajtás elrendelésének eljárási díja. A végrehajtónál további eljárási költségek merülnek fel, melyet a végrehajtást kérőnek előlegeznie kell. A végrehajtási eljárás célja az, hogy a hitelező követelése megtérüljön. Ennek érdekében a végrehajtó mindent megtesz, hogy az adós vagyoni helyzetét felmérje. Amennyiben az adós rendelkezik vagyonnal azt a végrehajtó lefoglalja a fokozatosság elvének szem előtt tartásával. A pénzkövetelés behajtásának gyakori módja, hogy az adós bankszámláján lévő összegből a tartozás mértékének megfelelő részt kéri a végrehajtó, hogy utalja át a végrehajtó letéti számlájára (törvény szabályozza a maximálisan behajtható összeget). Gyakori még a munkabér, nyugdíj letiltása.

Tény azonban, hogy az adósnak is vannak jogai, ilyen például tájékoztatás kérés és a részletfizetés iránti lehetőség is.

Kétségtelen, hogy az adósnak van nehezebb dolga, de ebben a nehéz időszakban egy részletes és folyamatos jogi tanácsadás és segítség nyújtása megkönnyíti az életét.

Dr. Fülöp Katalin, végrehajtási jog

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a honlapon kis szövegfájlokat (ún. sütik vagy angol megnevezésükkel cookie-k) használunk, hogy személyhez nem köthető adatokat gyűjtsünk a webhelyet felkereső felhasználókról, hogy a látogatók számára a lehető legjobb élményt nyújtsuk. További tudnivalókért kérjük, tekintse meg az adatkezelési tájékoztatót. Az alábbi gombra kattintva Ön elfogadja a sütik használatát. Ha a jövőben le szeretné tiltani a sütiket, kérjük, módosítsa böngészője beállításait.

További tudnivalók Elfogadom